Vastuullisuus

EPS on edelläkävijäseura. Tuemme jäsentemme mahdollisuuksia nauttia meri- ja saaristoluonnosta ja virkistyä veneilyharrastuksen kautta. Teemme aktiivista turvallisuustyötä katsastus- ja koulutustoiminnan muodossa ja näin autamme jäseniämme turvalliseen veneilyyn. Edelläkävijänä pidämme tärkeänä ympäristön ja sidosryhmien huomioimista sekä hyvää hallintotapaa. Omilla alueillamme vaadimme ympäristön kannalta  kestävää toimintaa. Olemme ensimmäisenä espoolaisseurana kieltäneet pehmeiden myrkkymaalien pesun satamissamme ja talvisäilytysalueillamme. Ohjaamme jäseniämme omassa veneilyssään toimimaan mahdollisimman ekologisesti ja minimoimaan paikallisia, alueellisia ja globaaleja ympäristöhaittoja.

EPS osallistuu paikalliseen veneilijöiden edunvalvontaan sekä SPV:n toimintaan ja on mm. ollut perustamassa Veneilevä Espoo -yhteenliittymää. EPS toimii myös hyvässä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa merellisen Espoon visioiden toteuttamiseksi ja Rantaraitin kehittämiseksi.

Ympäristövastuu

EPS on sertifioitu Pidä Saaristo Siistinä Ry:n Roope-satamaksi. Paikallisvaikutuksia minimoidaan asianmukaisella jätehuollolla, septitankkien valvonnalla ja katsastuksella, satamien toimintaohjein sekä pehmeiden myrkkymaalien pesukiellolla. Alueellisia ja globaaleja haittoja minimoidaan mm. ohjaamalla  jäsenten veneilyä kestäväksi sekä ympäristövaikutusten että ilmastonmuutoksen kannalta.

 Huomioimme sidosryhmämme

Keskeisiä EPSin sidosryhmiä ovat satamien naapurit, Rantaraitilla ulkoilevat, espoolaiset, Espoon kaupunki sekä muut yhteisen vesiluonnon käyttäjät. Huolehdimme siitä, että vaikutuksemme sidosryhmiimme olisivat mahdollisimman positiivisia. Ajattelumme lähtee varovaisesta liikenteestä Nuottaniemen yhteystiellä kohti nostinten ja mastojen kilkatuksen välttämistä  ja etenee erityisryhmien osallistamiseen esimerkiksi vammaispurjehduksen muodossa.

 

Hyvä hallintotapa ja turvallisuus

Seuran hallinto, erityisesti taloushallinto, on läpinäkyvää ja tasapuolista Jäsenkohtaisia erityisjärjestelyjä ei tehdä, ja jäsenten maksuliikenteen sujuvuudesta huolehditaan ammattimaisen jämptisti. Työntekijöiden, erityisesti alaikäisten valmentajien, työturvallisuudesta huolehditaan hyvin tarkkaan työturvallisuussäädösten mukaisesti. Valmennusveneitä käyttäviltä edellytetään SPV:n veneilijätutkinnon suorittamista sekä venemallikohtaista pätevyyskoulutusta sekä hätäkatkaisijan käyttöä kaikissa tilanteissa. Jäsenveneille katsastus on venepaikan ehdoton edellytys.